برچسب: سنگ کورین ایرانی

سنگ کورین اورانوس

سنگ کورین اورانوس – تاریخچه تولید و نمونه سمپل اورانوس

یکی دیگر از تولیدکنندگان داخلی موفق سنگ مصنوعی کورین ، شرکت اورانوس می باشد. تاریخچه سنگ کورین اورانوس شرکت سنگ مصنوعی اورانوس نیز با... مشاهده بیشتر»
کورین آتیستون

سنگ کورین آتیستون – معرفی شرکت و نمونه سمپل کورین آتیستون

سنگ کورین آتیستون (Atistone Solid Surface) تحت نظارت و کنترل مستمر شرکت MC2=Consulting از کشور اسپانیا تولید می گردد و به دلیل مهندسی دقیق و... مشاهده بیشتر»