کورین ایرانی

سمپل سنگ کورین آتیستون

سمپل کورین آتیستون

شما در این مطلب سمپل کورین آتیستون را مشاهده خواهید کرد. سنگ کورین آتیستون یکی از برترین تولیدکنندگان حال حاضر در کشور ایران می... مشاهده بیشتر»
سنگ کورین اورانوس

سنگ کورین اورانوس – تاریخچه تولید و نمونه سمپل اورانوس

یکی دیگر از تولیدکنندگان داخلی موفق سنگ مصنوعی کورین ، شرکت اورانوس می باشد. تاریخچه سنگ کورین اورانوس شرکت سنگ مصنوعی اورانوس نیز با... مشاهده بیشتر»
کورین آتیستون

سنگ کورین آتیستون – معرفی شرکت و نمونه سمپل کورین آتیستون

سنگ کورین آتیستون (Atistone Solid Surface) تحت نظارت و کنترل مستمر شرکت MC2=Consulting از کشور اسپانیا تولید می گردد و به دلیل مهندسی دقیق و... مشاهده بیشتر»